Shoda se směrnicí RoHS

Směrnice Evropské unie 2011/65/EU omezuje používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních do 1. července 2006. Zařízení pro značení pomocí kódů a značek od společnosti Videojet Technologies, která jsou zařazena mezi velké průmyslové stroje, jsou na trh uváděna pod značkami Videojet, Willett, Marsh a Cheshire a nevztahuje se na ně iniciativa Omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS). Avšak ve snaze stát se odpovědným světoobčanem má společnost Videojet v úmyslu dobrovolně omezit množství látek RoHS, které mohou být přítomny v jejích produktech.

Společnost Videojet se zavázala poskytovat bezpečná, vysoce kvalitní a vysoce spolehlivá zařízení. Rovněž se zavázala snížit používání všech materiálů, které nejsou v souladu se směrnicí RoHS, a bude tak činit bez rizika pro příslib „bezstarostného provozu“ našim zákazníkům.

Stručně řečeno, i když iniciativa RoHS není přímo použitelná na zařízení pro značení pomocí kódů a značek od společnosti Videojet, budeme se snažit vyhovět jejím požadavkům v průběhu času a nadále poskytovat kvalitu a výkon, který od produktů Videojet očekáváte.