Společnost Videojet podporuje udržitelnost

Společnost Videojet se zaměřuje na tři klíčové iniciativy, které se staly prioritou a byly rozděleny do tří pilířů: Inovace produktů, lidé a životní prostředí. Tyto pilíře jsou základem strategie udržitelnosti společnosti Videojet a poskytují návod, jak neustále zlepšovat naše podnikání, abychom splnili naše závazky v oblasti udržitelnosti.

Udržitelnost

CO TO JE

Vedení našeho podnikání s ohledem na dopad na lidi a naši planetu ve všem, co děláme pro budoucí generace.

PROČ TO DĚLÁME

Jsme odhodláni pomáhat současným i budoucím generacím realizovat jejich životní potenciál.

JAK TO DĚLÁME

Udržitelnost podporujeme prostřednictvím našich lidí, inovací produktů a vlivu na životní prostředí, a to díky systému Veralto Enterprise System (VES).

KDE TO DĚLÁME

Udržitelnost prosazujeme všude, kde působíme, včetně našich závodů, zákaznických míst, dodavatelského řetězce, komunit a životního prostředí.


Lidé

Pomáháme lidem dosáhnout
jejich potenciálu

Získáváme, rozvíjíme, angažujeme a udržujeme si ty nejlepší zaměstnance, abychom neustále zlepšovali pracovní podmínky ve společnosti Videojet a zároveň zajistili bezpečné pracovní prostředí pro všechny.


Inovace produktů

Pomáháme při řešení výzev s
identifikací produktů

Zákazníci jsou pro nás jádrem všeho, co děláme. Inovujeme, abychom zvýšili provozuschopnost a spolehlivost našich produktů a umožnili tak našim zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti výroby a udržitelnosti.


Životní prostředí

Pomáháme snižovat náš dopad
na životní prostředí

Zavázali jsme se snižovat emise, odpady a energetickou stopu zefektivněním našeho globálního provozu.


Jako součást společnosti Veralto se společnost Videojet zavázala plnit cíle environmentální udržitelnosti společnosti Veralto, jak je uvedeno na informačních webových stránkách o společenské odpovědnosti společnosti Veralto.