Životní prostředí

Životní prostředí

Pomáháme snižovat náš dopad na životní prostředí

Zavázali jsme se snižovat emise, odpady a energetickou stopu zefektivněním našeho globálního provozu.

Zavádění systémů environmentálního řízení

Všechny naše montážní závody a výrobny inkoustů jsou certifikovány podle normy ISO 14001. Zavázali jsme se snížit naši ekologickou stopu a zavést programy řízení, které toto snížení usnadní. Abychom dosáhli našich cílů v oblasti BOZP, zavedli jsme zásady, které sdělují jasná očekávání, sledují klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro měření naší výkonnosti a stanovují cíle, které vedou k odpovědnosti za neustálé zlepšování. Díky systému Danaher Business System (DBS), který je naší hnací silou, jsme také vyvinuli nástroje pro systém DBS navržené speciálně pro snížení spotřeby energie a produkce odpadu.


Řízení změn

Realizujeme naši vizi, abychom zabránili negativním dopadům na životní prostředí a podpořili udržitelně uvědomělá zlepšení. Abychom podpořili odpovědnost a neustálé zlepšování, stanovili jsme v rámci rozsáhlého programu společnosti Danaher cíle, jejichž cílem je dosáhnout významného zlepšení naší výkonnosti v oblasti BOZP a snížit náš dopad na životní prostředí. Konkrétně se v pětiletém období 2020–2024 snažíme o:

  • Snížení spotřeby energie (na normované bázi) o 15 %
  • Snížení emisí skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 (na normované bázi) o 15 %
  • Snížení podílu odpadu, který není nebezpečný/regulovaný, ukládaného na skládky nebo do spaloven o 15 %

Zkombinovali jsme některé z našich nejefektivnějších nástrojů DBS s osvědčenými postupy v odvětví a vytvořili tak sadu nástrojů a programů EHS, které řídí ergonomii, energetiku, expozici, dodržování ekologických předpisů, snižování spotřeby energie a snižování množství odpadu. Sledujeme také řadu dalších klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP, abychom mohli měřit účinnost našeho programu.


Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Rozsáhlý dosah našeho dodavatelského řetězce nám nabízí příležitost prosazovat naše hodnoty udržitelnosti v mnohem širší oblasti, než jsou naše přímé provozy. Spolupracujeme s dodavateli, abychom snížili naši společnou globální uhlíkovou a odpadovou stopu. Dobrým příkladem je naše zaměření na recyklovatelnost kazet a udržitelné obaly.
Více informací o něm najdete zde