Lidé

Lidé

Pomáháme lidem dosáhnout jejich potenciálu

Získáváme, rozvíjíme, angažujeme a udržujeme si ty nejlepší zaměstnance, abychom mohli naši společnost neustále zlepšovat. Jsme odhodláni budovat kulturu inkluze, která přirozeně podporuje získávání, udržení a zapojení vysoce kvalifikovaných a různorodých talentů a zároveň zajišťuje bezpečné pracovní prostředí pro všechny.

Rozmanitost a inkluze

Spolupracovníci společnosti Videojet pocházejí z různých prostředí a etnik po celém světě a reprezentují komunity, ve kterých pracujeme a žijeme. Napříč desítkami zemí, časových pásem a jazyků přijímáme neochvějný závazek vyhrávat společně každý den s nadšením, pokorou a poctivostí.

Naše úsilí v oblasti rozmanitosti a začleňování se snaží zajistit rovnost v celosvětovém měřítku a vnést energii do našich spolupracovníků na místní úrovni v souladu s našimi hlavními zásadami společnosti Videojet. Toho dosahujeme prostřednictvím:

  • Získávání talentů
  • Řízení talentů
  • Sítí Videojet Associate Networks (VAN) – naše verze ERG

Pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Zavázali jsme se poskytovat zdravé a bezpečné pracoviště pro spolupracovníky a ostatní, kteří navštěvují naše zařízení. Právě závazek každého zaměstnance k bezpečnosti a ochraně zdraví umožňuje, aby naše provozy byly bezpečné pro každého. Vyzýváme všechny, aby na sebe navzájem dávali pozor, spolupracovali na zajištění bezpečnosti našich provozů a „zastavili se, přemýšleli a ozvali se“, když se v pracovní oblasti objeví problém nebo potenciální nebezpečí.

S tím, jak se náš svět vyvíjí, neustále vyhodnocujeme nejlepší postupy a možnosti vzdělávání, abychom optimalizovali způsob, jakým spolupracovníci a vedoucí pracovníci budují schopnosti, získávají důležité bezpečnostní informace a připravují se na budoucí výzvy. Tyto snahy jsou podporovány naším kodexem chování a programem Speak Up!


Rozvoj kariéry a školení

Duch neustálého zlepšování je jádrem způsobu, jakým vedeme a řídíme naše podniky, od jednotlivých spolupracovníků až po vedoucí pracovníky. Našim zaměstnancům umožňujeme převzít kontrolu nad jejich kariérním růstem a plně využít jejich potenciál díky smysluplnému školení a možnostem rozvoje.

Náš typický přístup k rozvoji talentů zahrnuje kombinaci vzdělávání na pracovišti (70 %), koučování (20 %) a školení v oblasti vedení a systému VES (10 %), což podle našeho názoru poskytuje nejkonzistentnější a nejúčinnější strukturu rozvoje. Používáme nástroje, které nám pomáhají identifikovat a zajistit další roli pro ty spolupracovníky, kteří o ni usilují, a podporovat je při budování prospěšné a produktivní kariéry.

Navštivte naši kariérní stránku a získejte více informací o tom, jak se stát spolupracovníkem společnosti Videojet.


Příběhy našich spolupracovníků

Příběh Sherry

Po třech desetiletích ve společnosti Videojet se Sherry zamýšlí nad cestou, která ji dovedla od chemičky až po manažerku obchodní jednotky – včetně některých výzev, kterým musela čelit, a nad tím, jak se věnuje další generaci žen v oborech STEM.

Příběh Howarda

Od svého nástupu do společnosti Videojet před více než dvaceti lety zažil ředitel podnikových systémů Howard Heyman mnoho změn – jak ve své kariéře, tak ve způsobech, jakými společnost podporuje LGBTQ+ spolupracovníky, jako je on.

Příběh Iris

Od chvíle, kdy se Iris dozvěděla o společnosti Veralto, věděla, že chce být její součástí. Navzdory překážkám, které jí stály v cestě, tato absolventka MBA vytrvala a získala místo v programu rozvoje všeobecného managementu společnosti Veralto.