Zásady ochrany osobních údajů společnosti Videojet

Datum účinnosti 8th August, 2022 (poslední aktualizace 14th July, 2022)

O TĚCHTO ZÁSADÁCH

Videojet si váží vašeho soukromí a ochrany vašich osobních údajů.  Tyto zásady („zásady“) vysvětlují, jak společnost Videojet, její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo spřízněné společnosti, jejichž úplný seznam naleznete zde (dále společně jako „Videojet”, „náš“, „nás“ nebo „my“), shromažďují, používají, sdílejí, předávají a zpracovávají údaje shromážděné od vás nebo o vás.

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci jednotlivce nebo u kterých lze důvodně očekávat, že budou odkazovat na jednotlivce.  To může zahrnovat položky, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, e-mailová adresa, identifikační číslo, adresa internetového protokolu („IP“) elektronického zařízení používaného jednotlivcem nebo jiný identifikační kód (i bez jiných identifikačních údajů). Statistické a neidentifikovatelné metrické údaje nejsou považovány za osobní údaje.

Dceřiná společnost, přidružená společnost nebo spřízněná společnost společnosti Videojet, se kterou komunikujete, je případně správcem údajů (nebo rovnocenným subjektem podle platných zákonů) odpovědným za zpracování vašich osobních údajů. Seznam příslušných právnických osob, které jednají jako správci údajů, naleznete v příloze 1 těchto zásad.

ROZSAH

Tyto zásady popisují typy osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, zpracovávat nebo zveřejňovat, a způsob, jakým můžete toto zpracování řídit uplatněním příslušných zákonných práv.  Tyto zásady se vztahují na online i offline shromažďování informací, včetně vašeho používání námi provozovaných webových stránek nebo subdomén, jakýchkoli mobilních aplikací, když vám poskytujeme produkty nebo služby nebo vás upozorňujeme na potenciální položky zájmu, a v jiných situacích, kdy s námi komunikujete osobně, telefonicky nebo e-mailem, kde jsou tyto zásady zveřejněny nebo je na ně odkazováno.

Může se stát, že vám bude poskytnuto oznámení o ochraně osobních údajů za konkrétních okolností, které je oddělené od těchto zásad, například oznámení o ochraně osobních údajů pro konkrétní činnosti, jako je například nábor.  Pokud vám bylo poskytnuto jiné oznámení, platí tato oznámení a naše interakce s vámi se jimi řídí.  Pokud poskytnete osobní údaje o jiných stranách, než jste vy, odpovídáte za to, že budou obeznámeny s tím, jak budeme jejich osobní údaje zpracovávat, a případně za získání nezbytných předchozích souhlasů.

Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými zákony.  Vezměte prosím na vědomí, že pokud si nepřejete poskytnout nám své osobní údaje, některé produkty nebo služby mohou pro vás být nedostupné. Vaše používání kterékoli nebo všech těchto platforem znamená, že jste informováni o našem shromažďování, používání, předávání a zpřístupňování vašich údajů, jak je popsáno v těchto zásadách, v rozsahu povoleném platnými zákony.

ÚDAJE O VÁS

S jednotlivci komunikujeme z mnoha různých důvodů. Tyto interakce mohou vést k tomu, že přímo nebo nepřímo získáme přístup k osobním údajům o vás.  Níže uvedená tabulka shrnuje, jak můžeme shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, náš právní základ pro zpracování vašich údajů a potenciální příjemce vašich údajů.  Upozorňujeme, že ne všechny případy mohou být za všech okolností použitelné.

OBECNÉ KATEGORIE SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedená tabulka uvádí kategorie a zdroje osobních údajů, které mohou být podle těchto zásad zpracovávány, jakož i účely a právní základy takového zpracování.  Upozorňujeme, že položky obsažené v této tabulce může sdílet, přijímat nebo zpracovávat společnost Videojet, naši partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů nebo služeb nebo nám pomáhají zlepšovat náš marketing nebo administrativu, praktičtí lékaři (dále jen „PL“), pacienti, osoby se zákonným právem na přístup k osobním údajům a strany zapojené do potenciálních obchodních transakcí.

Identita a kontaktní údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajůZdroje osobních údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ pro zpracování osobních údajů
Jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, profesní licenční čísla, uživatelské jméno a heslo účtu, IP adresa a národní identifikátor poskytovatele nebo číslo státní licencePřímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho PL, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Videojet, jak je popsáno zde.Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobovat pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, nabízet nebo poskytovat naše produkty a služby, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvalityPro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, podpory kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Demografické údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajůZdroje osobních údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ pro zpracování osobních údajů
Věk, pohlaví, rodinný stav, postižení a datum narozeníPřímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Videojet, jak je popsáno zde.Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvalityPro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Obchodní a finanční údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajůSources of Personal DataPurpose of Processing the Personal DataLegal Basis for Processing the Personal Data
Záznamy transakcí, produkty a služby (zakoupené, získané nebo zvažované), požadovaná dokumentace, záznamy o zákaznických službách, historie finančních transakcí, převody hodnot a číslo finančního účtuPřímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Videojet, jak je popsáno zde.Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvalityPro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Profesní a vzdělávací údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajůZdroje osobních údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ pro zpracování osobních údajů
Pracovní pozice nebo funkce, zaměstnavatel, národní identifikační číslo poskytovatele, pracovní dovednosti, minulá zaměstnání, akademický titul, certifikace, specializované školení, odpovědi na průzkumy a dotazníky a historie přihlášek na naše vzdělávací a školicí akce, profil LinkedInPřímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Videojet, jak je popsáno zde.Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvalityPro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, zajištění kvality bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Technické údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajůZdroje osobních údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ pro zpracování osobních údajů
IP adresy, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, typ zařízení, reklamní ID přidružená k vašemu zařízení (například identifikátor pro inzerci od společnosti Apple (IDFA) nebo inzertní ID pro systém Android (AAID)), datum a čas vašeho použití našich produktů a služeb, jednotné lokátory zdroje nebo adresy URL (tj. adresy webových stránek) navštívené před příchodem a po opuštění našich produktů a služeb, aktivita na našich produktech a službách a odkazující webové stránky nebo aplikace, údaje shromážděné ze souborů cookie nebo jiných podobných technologií a informace o zeměpisné polozePřímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Videojet, jak je popsáno zde.Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvalityPro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Údaje o zdravotním stavu

Příklady zpracovávaných osobních údajůZdroje osobních údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ pro zpracování osobních údajů
Informace o vaší léčbě, včetně vašeho data narození, pohlaví/genderu, dat léčby, lékařské anamnézy a informací o léčbě, pacientem hlášené výsledky (například odpovědi na dotazníky a průzkumy), rentgenové snímky, snímky z magnetické rezonance, lékařské skeny, aktivita uživatelů, obrázky a videa léčebných aktivit, podrobnosti o dokončení a použití léčby a komunikace s vaším poskytovatelem zdravotní péče nebo pacientem, včetně zvukového nebo obrazového záznamu z telezdravotnických sezení, informace o alergiích, informace o zdravotním pojištění a podrobnosti s tím související.Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Videojet, jak je popsáno zde.Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvalityPro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem lékařského ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

ZÁKON O PŘENOSITELNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (HIPAA)

Pokud jste pacient se sídlem v USA, vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady se liší od oznámení o postupech ochrany osobních údajů HIPAA vašeho praktického lékaře, které popisují, jak váš PL používá a zpřístupňuje individuálně identifikovatelné informace o vašem zdraví, které shromažďuje, a také jakékoli další postupy ochrany osobních údajů, které uplatňuje. Na osobní údaje, které obdržíme jménem vašeho praktického lékaře, se tyto zásady nevztahují

SOUHRNNÉ, ANONYMIZOVANÉ A DEIDENTIFIKOVANÉ ÚDAJE

Společnost Videojet může zpracovávat anonymizované/deidentifikované údaje.  Jedná se o údaje, u kterých byly odstraněny vlastnosti, které vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, takže již nejste identifikovatelní a tyto informace již nejsou považovány za osobní údaje podle zákonů na ochranu údajů.  Ve Spojených státech to zahrnuje odstranění identifikátorů z chráněných zdravotních informací požadovaných podle zákona HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2), čímž jsou tyto údaje považovány za deidentifikované. Opíráme se o náš oprávněný obchodní zájem, vědecký nebo historický výzkum a/nebo statistické účely, souhlas nebo jiné účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem jako právní základ pro anonymizaci osobních údajů.

Můžeme také získávat a používat určité typy kombinovaných datových souborů, jako jsou demografické údaje, pro jakýkoli účel („souhrnné údaje“). Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, avšak přímo ani nepřímo neodhalují vaši identitu. Můžeme například provést souhrn určitých vašich údajů souvisejících s informačními technologiemi s údaji ostatních, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci na našem webu. Souhrnné údaje můžeme používat pro jakýkoli účel bez omezení.  Pokud však znovu zkombinujeme nebo znovu propojíme souhrnné údaje s vašimi osobními údaji tak, že by vás mohly přímo nebo nepřímo identifikovat, budeme s kombinovanými údaji nakládat jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s těmito zásadami.

KOMBINOVÁNÍ INFORMACÍ

Informace, které shromažďujeme na webu, kombinujeme s informacemi, které od vás dostáváme osobně, e-mailem nebo prostřednictvím jiných forem komunikace. Informace, které nám poskytnete, také kombinujeme s informacemi, které získáváme od třetích stran, poskytovatelů služeb, veřejně dostupných zdrojů a našich dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností.

ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ OD DĚTÍ

Naše stránky a aplikace jsou určeny pro dospělé. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 17 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo informace, můžete nám poslat e-mail nebo napsat prostřednictvím údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“ níže.

ULOŽENÍ INFORMACÍ

Vaše údaje můžeme předávat do USA, Kanady, Indie, členských států Evropské unie, Spojeného království nebo jiných zemí, zpracovávat je tam a uchovávat. Naše přidružené společnosti nebo jiní poskytovatelé služeb třetích stran mohou také předávat vaše údaje do USA nebo jiných zemí, zpracovávat je tam a uchovávat. Naše stránky a podniky mohou podléhat zákonům USA, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako zákony ve vaší zemi.

PŘESHRANIČNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, než je země, ve které byly vaše osobní údaje původně shromážděny. Když předáváme vaše osobní údaje tímto způsobem, podnikáme kroky k tomu, aby vaše údaje byly chráněny v souladu se zákony a požadavky ve vaší zemi, včetně požadavků, které se vztahují na přeshraniční předání údajů.  Zavádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku ochrany vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Stejně jako u všech webových stránek, aplikací, produktů a služeb bohužel nemůžeme vždy zaručit bezpečnost shromážděných údajů.

PRODEJ NEBO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud se podílíme na prodeji nebo převodu všech nebo některých našich obchodních aktiv nebo činností prostřednictvím transakce s akciemi nebo aktivy, mohou být vaše osobní údaje předány nabývající organizaci, která bude muset při nakládání s vašimi osobními údaji přijmout alespoň stejné nebo vyšší standardy péče. Pokud by k takovému prodeji nebo převodu došlo, budete o tom informováni, pokud to vyžaduje zákon, a můžete svůj souhlas odvolat nebo případně uplatnit jakákoli jiná zákonně dostupná práva, jak je podrobně uvedeno v části „Práva a volby“ těchto zásad, pokud jde o zpracování a používání vašich osobních údajů nabyvatelem.

SOUBORY COOKIE, WEBOVÉ MAJÁKY A JINÉ NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ

Jak je uvedeno v tabulce výše, vaše interakce s našimi webovými stránkami je dalším zdrojem pro shromažďování vašich údajů.  Můžeme používat soubory „cookies“, webové majáky a další technologie, které nám pomohou vyhodnotit a zlepšit obsah nebo funkce produktů nebo služeb, které poskytujeme. Vaše údaje shromažďujeme několika způsoby:

 • Webové majáky
 • Pixely
 • Značky
 • Sledovací soubory cookie
 • Marketingové soubory cookie
 • Analytické soubory cookie
 • Soubory cookie sociálních médií

Naše Zásady používání souborů cookie poskytují podrobnější informace o tomto tématu a o tom, jak používáme soubory cookie, abychom zlepšili vaše zkušenosti a poskytli vám lepší služby.

ODKAZY A NÁSTROJE TŘETÍCH STRAN

Na našich platformách můžeme odkazovat na jiné stránky nebo aplikace, které nemáme pod kontrolou. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na platformu, kterou nemáme pod kontrolou. Tyto zásady se nevztahují na postupy ochrany osobních údajů dané webové stránky nebo platformy. Pečlivě si přečtěte zásady ochrany osobních údajů jiných společností. Za tyto třetí strany neneseme odpovědnost. Naše stránky mohou také poskytovat obsah třetích stran, který obsahuje jejich vlastní soubory cookie nebo technologie sledování. Používání těchto technologií nekontrolujeme.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k provedení účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny, nebo po dobu předepsanou platnými zákony, podle toho, která doba je delší.  Při zvažování toho, jak dlouho vaše osobní údaje uchovávat, se berou v úvahu následující faktory:

 • potenciální riziko újmy, pokud by se údaje staly předmětem neoprávněného použití nebo zveřejnění,
 • objem a citlivost osobních údajů,
 • platné právní požadavky a
 • zda se okolnosti změnily tak, že účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny, lze dosáhnout jinými prostředky.

Jakmile uchovávání vašich osobních údajů již není vyžadováno, údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jak je podrobně uvedeno výše.

VAŠE PRÁVA A VOLBY

Některé jurisdikce poskytují jednotlivcům práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tato práva nejsou dostupná pro každého a nemusí nutně platit ve všech situacích. V závislosti na platném právu nebo právním základu můžete mít právo:

 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé,
 • požadovat výmaz/odstranění vašich osobních údajů,
 • odvolat souhlas s budoucím zpracováním, pokud jsme osobní údaje zpracovávali na základě vašeho souhlasu,
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, včetně omezení prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů,
 • požadovat předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně,
 • odmítnout určitá předání třetím stranám.

Chcete-li uplatnit právo, o kterém se domníváte, že na něj můžete mít podle platných zákonů nárok, můžete nás kontaktovat přímo e-mailem na adrese privacy@videojet.com nebo písemně na adresu Videojet, 1500 North Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA. Před splněním vaší žádosti možná budeme muset ověřit vaši identitu, nebo můžeme v souladu s platnými zákony vyřízení vašeho příspěvku odmítnout. V případě potřeby vás o takových rozhodnutích nebo požadavcích budeme včas informovat.

Obyvatelé Kalifornie. Naše Oznámení o právech spotřebitelů v Kalifornii poskytuje přehled o tom, jak spotřebitelé v Kalifornii získávají určitá práva na soukromí a ochranu.

Podání stížnosti. Pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a přejete si podat formální stížnost, můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu údajů nebo jiný donucovací orgán.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo našich postupů při zpracování údajů, můžete nám napsat na adresu:

Videojet
1500 North Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
USA

Případně nám můžete poslat e-mail přímo na adresu privacy@videojet.com.

AKTUALIZACE ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Nejaktuálnější kopii naleznete na našich webových stránkách. Pravidelně naše stránky kontrolujte, zda nejsou aktualizovány.

PŘÍLOHA 1

Kliknutím zde zobrazíte tabulku příslušných správců a odpovědných subjektů.