Inovace produktů

Inovace produktů

Pomáháme při řešení výzev s identifikací produktů

Zákazníci jsou pro nás základem všeho, co děláme, takže když zákazníci mluví o udržitelnějších produktech, nasloucháme jim. Pochopení dopadu našich produktů na pracoviště zákazníka nás vede k výrobě efektivnějších a udržitelnějších produktů, které zvyšují výkonnost výrobních linek našich zákazníků. Inovujeme, abychom zvýšili provozuschopnost a spolehlivost našich produktů a umožnili tak našim zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti výroby a udržitelnosti.

Zdraví a bezpečnost zákazníků

Naše výrobní týmy a týmy výzkumu a vývoje se snaží poskytovat bezpečné, vysoce kvalitní a spolehlivé produkty, které splňují potřeby našich zákazníků v oblasti označování pomocí kódů a značení. Naše nabídka zahrnuje produkty, které jsou zodpovědně navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly současné i budoucí globální bezpečnostní, environmentální a regulační požadavky se zaměřením na zdraví a bezpečnost zákazníků.

Zůstáváme proaktivní v inovacích našich produktů, které mají na paměti bezpečnost a životní prostředí našich zákazníků tím, že sledujeme globální, místní a zákaznické normy a předpisy. Úzce spolupracujeme s dodavateli na dodržování globálních předpisů, jako je nařízení EU REACH a RoHS.


Navrženo pro provozuschopnost a spolehlivost

Využíváme naše technické znalosti k dodávkám produktů, které udržují linky našich zákazníků v chodu a přispívají k dosažení jejich širších cílů v oblasti výroby a udržitelnosti.

S tím, jak se obaly posouvají směrem k novějším udržitelným materiálům, pokračujeme v inovaci našeho produktového portfolia a poskytujeme našim zákazníkům podporu a odborné znalosti v oblasti různých řešení označování pomocí kódů a značení, která jsou pro tyto obalové materiály k dispozici. Například pro podporu našich zákazníků při přechodu na recyklovatelné obaly nabízí společnost Videojet specializovaná laserová řešení, která jsou navržena pro specifické použití s rPET a plasty na rostlinné bázi. Pro výrobce, kteří nejlépe využívají technologii kontinuálního inkoustového tisku (CIJ), připravila společnost Videojet více než 30 inkoustů navržených tak, aby pomohly dosáhnout vašich cílů v oblasti CSR.
Mezi ně patří inkousty bez obsahu MEK, inkousty s nízkým zápachem a inkousty určené ke kontaktu s potravinami.


Podpora životního cyklu produktu

S našimi zákazníky spolupracujeme po celou dobu životního cyklu produktu, abychom zlepšili jejich zkušenosti a podpořili jejich iniciativy v oblasti udržitelnosti. Náš závazek provozuschopnosti a doby odezvy je podpořen pokročilými možnostmi vzdáleného servisu a největším týmem technické podpory v odvětví, což pomáhá zajistit vysokou provozuschopnost, a tím omezit výrobní ztráty.