Časté dotazy k odstraňování problémů s tiskárnami řady Excel

Časté dotazy k odstraňování problémů s tiskárnami řady Excel

Co mám dělat, když už na displeji nic nevidím?

Pokud tiskárna běží normálně, ale není na displeji nic vidět, upravte kontrast. Zavolejte na horkou linku.

Začátek stránky

„No air for warmup Fault“ (Porucha – žádný vzduch pro zahřívání)

 • Zkontrolujte vstupní tlak na manometru (cca 6 bar).
 • Zkontrolujte kvalitu stlačeného vzduchu. Musí být bez oleje a vody.

Začátek stránky

Co mám dělat, když dojde k chybě „Ink Out Fault“ (Porucha – Došel inkoust)?

 • Zkontrolujte hladinu kapaliny (úpravný roztok, inkoust).
 • Pokud je hladina v pořádku, zavolejte na horkou linku.

Začátek stránky

Co mám dělat, když dojde k chybě „Phasing Fault“ (Porucha fázování)?

 • Je hlava špinavá? Vypněte tiskárnu, vyčistěte hlavu úpravným roztokem, osušte ji a znovu tiskárnu spusťte.
 • Zkontrolujte datum exspirace inkoustu a po uplynutí jeho životnosti jej vyměňte za nový.

Začátek stránky

Co mám dělat, když dojde k chybě „No Signal Fault“ (Porucha – Žádný signál)?

 • Je přítomná tryska? Pokud ne, tryska je zablokována.
 • Lapač může přetékat a je zablokováno zpětné sací potrubí. Mělo by být vyčištěno.

Začátek stránky

Co mám dělat, když dojde k chybě „Reservoir Overfill“ (Přeplněná nádržka)?

 • Čištěno příliš často nebo příliš dlouho, příliš mnoho směsi v modulu.
 • Vypusťte z modulu trochu směsi (přibližně 20 ml). Volejte na horkou linku.

Začátek stránky

Co mám dělat, když dojde k chybě „HV Fault“ (Porucha – Vysoké napětí)?

 • Desky vysokého napětí v tiskové hlavě jsou znečištěné. Vyčistěte je.
 • Zkrat inkoustem. Hlavu důkladně očistěte.

Začátek stránky

Co mám dělat, když dojde k chybě „Empty Time Too Short Fault“ (Porucha – Příliš krátká doba vypouštění)?

 • Zkontrolujte tlak inkoustu (levý tlakoměr). V případě potřeby zavolejte na horkou linku.
 • Zkontrolujte datum spotřeby inkoustu. Viskozita inkoustu může být příliš nízká.
 • Nahraďte inkoust novým inkoustem.

Začátek stránky

Co mám dělat, když dojde k chybě „Flow Time Too Long Fault“ (Porucha – Příliš dlouhá doba průtoku)?

 • Zkontrolujte, zda v systému inkoustu nedochází k únikům.
 • Doplňte inkoust.

Začátek stránky