Časté dotazy k laserovým značicím systémům

Naleznete zde následující symboly:


Jaký je rozdíl mezi různými typy a úrovněmi výkonu laserů a který je vhodný pro moji aplikaci?

Většina laserů pro označování pomocí kódů spadá do 3 základních skupin; 10 wattů, 25-30 wattů a nad 40 wattů. Většina současných systémů využívá technologii směrovaného paprsku (pomocí desek galvo v ose x-y a poskytování jednolitých znaků písma). Požadovaná třída výkonu závisí na aplikaci. Výkon se rovná rychlosti, takže čím rychlejší je linka, tím vyšší výkon je potřeba. Je třeba vzít v úvahu i další faktory, jako je podklad a obsah kódu (viz níže).

Začátek stránky

Jaké proměnné je třeba vzít v úvahu při výběru vhodného laserového značicího systému?

Mezi faktory, které je třeba zahrnout do vyhodnocení správného systému, patří rychlost linky, rozteč (rozmístění) mezi produkty, podklad (materiál), který má být označen, obsah kódu (množství a velikost pole), podmínky prostředí a potřeby integrace.

Začátek stránky

Jaké možnosti rozhraní jsou k dispozici?
Máte možnost použít TCS (s TU430) nebo řadič CLARiTY, externí operátorské rozhraní s dotykovou obrazovkou nebo počítač (s naším softwarem TCS nebo Smartgraph). Pro připojení k PLC existují volitelné průmyslové protokoly EtherNet / IP™ a PROFINET.

Začátek stránky

Musí se produkty pohybovat, aby mohly být označeny laserem?

Naše lasery se směrovaným paprskem mohou označovat produkty v pohybu, když cestují po výrobní lince. Mohou také označovat ve statickém režimu, kde se produkt nepohybuje a je na něj nanesena laserová značka.

Začátek stránky

Jaká je typická preventivní údržba systému?

Základní preventivní údržba je minimální a závisí na podmínkách aplikace, jako je prašné nebo mokré prostředí. Filtry v odsavači výparů bude nutné pravidelně měnit a měli byste také zkontrolovat a vyčistit přední optiku (podle potřeby). V závislosti na provozních podmínkách a použití se každý rok doporučuje podrobnější PM.

Začátek stránky

Jaké bezpečnostní aspekty jsou zahrnuty do používání laserových značicích systémů?

CO2 lasery jsou považovány za třídu IV a je doporučeno, aby byly provozovány v systému třídy I. To znamená, že budete muset chránit značkovací bod, aby laser nepřišel do kontaktu s očima osob nebo aby nikdo nevkládal ruce před výstupní optiku. Toho je obvykle dosaženo umístěním čirého plastového krytu kolem výstupní optiky a dopravníku, aby se omezil přístup. V tomto základním nastavení jsou normálně zahrnuta blokování pro zastavení provozu, pokud není kryt ve správné poloze. Za toto hlídání je odpovědný kupující a rádi pomůžeme pochopit potřeby každé konkrétní aplikace.

Začátek stránky

Jaké jsou výhody laserového značení?

Laserové značicí systémy nabízejí zkrácení prostojů, eliminaci spotřebního materiálu (jak z důvodu nákladů, tak z hlediska ochrany životního prostředí), trvalé značení a sníženou preventivní údržbu a náklady obvykle spojené s inkoustovými tiskárnami.

Začátek stránky